Kontakt

We współczesnym świecie trudno jest funkcjonować człowiekowi, który ma problemy z komunikacją. W moim gabinecie logopedycznym zapewniam odpowiednią terapię logopedyczną oraz zajęcia z języka polskiego i emisji głosu dostosowane do potrzeb klienta. Na pierwszych zajęciach stawiam diagnozę i przygotowuję program terapii, pozwalający w perspektywie czasowej wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w artykulacji oraz trudności w nauce języka polskiego.

Sprawdź, jak pięknie potrafisz mówić! Zapraszam do skorzystania z mojej oferty!

Pol-Log. Hanna Sobisz, Polonista, logopeda